| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Home

Page history last edited by Mathijs Booden 5 years, 9 months ago

Welkom 

Welkom op de site. Hier vind je alle informatie over de landelijke LIO-dag aardrijkskunde 2017. Je kunt je ook via deze site aanmelden voor de workshops.

 

Wat is de landelijke LIO-dag?

De landelijke LIO-dag is een jaarlijkse dag voor leraren-in-opleiding (LIO's) aan de universitaire (eerstegraads) lerarenopleidingen (Ulo's). Voor aardrijkskunde zijn er 5 Ulo's en 8 vakdidactici. Het doel van de dag is om de inzichten en aanpak van andere vakdidactici te leren kennen, en om kennis te maken met je toekomstige collega's.

 

Programma

Het Programma van de LIO-dag 2017 bestaat uit twee Keynotes en twee workshoprondes.

 

Workshops

De Workshops worden gegeven in twee rondes van drie parallelle sessies. Je kunt je per ronde opgeven voor één workshop. Bij aanmelding kun je een voorkeur opgeven voor de workshops.

 

Aanmelden

Je kunt je voor de LIO-dag Aanmelden via deze website. 

 

Locatie en bereikbaarheid

De LÎO-dag 2016 wordt georganiseerd op de Universiteit van Amsterdam. Bereikbaarheid

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.