| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Files spread between Dropbox, Google Drive, Gmail, Slack, and more? Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes them for you. Try it for free today.

View
 

Home

This version was saved 3 years, 1 month ago View current version     Page history
Saved by Mathijs Booden
on January 9, 2017 at 3:33:01 pm
 

Welkom 

Welkom op de site. Hier vind je alle informatie over de landelijke LIO-dag aardrijkskunde 2016. Je kunt je ook via deze site aanmelden voor de workshops.

Wat is de landelijke LIO-dag?

De landelijke LIO-dag is een jaarlijkse dag voor leraren-in-opleiding (LIO's) aan de universitaire (eerstegraads) lerarenopleidingen (Ulo's). Voor aardrijkskunde zijn er 5 Ulo's en 8 vakdidactici. Het doel van de dag is om de inzichten en aanpak van andere vakdidactici te leren kennen, en om kennis te maken met je toekomstige collega's.

De Ulo's zijn:

 • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Fer Hooghuis 
 • Rijksuniversiteit Groningen
  • Chris Diederiks
  • Cathelijne de Bussert 
 • Universiteit Utrecht
  • Hans Palings
 • Universiteit van Amsterdam
  • Gotze Kalsbeek
  • Mathijs Booden
 • Vrije Universiteit
  • Iris Pauw
  • Joost Penninx 

 

SideBar

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.