| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions! Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes your Drive, Dropbox, Box, Slack and Gmail files. Sign up for free.

View
 

Home

This version was saved 3 years, 2 months ago View current version     Page history
Saved by Mathijs Booden
on January 9, 2017 at 4:01:17 pm
 

Welkom 

Welkom op de site. Hier vind je alle informatie over de landelijke LIO-dag aardrijkskunde 2016. Je kunt je ook via deze site aanmelden voor de workshops.

Wat is de landelijke LIO-dag?

De landelijke LIO-dag is een jaarlijkse dag voor leraren-in-opleiding (LIO's) aan de universitaire (eerstegraads) lerarenopleidingen (Ulo's). Voor aardrijkskunde zijn er 5 Ulo's en 8 vakdidactici. Het doel van de dag is om de inzichten en aanpak van andere vakdidactici te leren kennen, en om kennis te maken met je toekomstige collega's.

 

 

Programma

Het Programma van de LIO-dag 2016 bestaat uit een plenair gedeelte en twee workshoprondes.

 

Locatie en bereikbaarheid

De LÎO-dag 2016 wordt georganiseerd op de Universiteit van Amsterdam. Bereikbaarheid

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.