| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Files spread between Dropbox, Google Drive, Gmail, Slack, and more? Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes them for you. Try it for free today.

View
 

Home

This version was saved 3 years ago View current version     Page history
Saved by Mathijs Booden
on February 6, 2017 at 5:46:50 pm
 

Welkom 

Welkom op de site. Hier vind je alle informatie over de landelijke LIO-dag aardrijkskunde 2016. Je kunt je ook via deze site aanmelden voor de workshops.

 

Wat is de landelijke LIO-dag?

De landelijke LIO-dag is een jaarlijkse dag voor leraren-in-opleiding (LIO's) aan de universitaire (eerstegraads) lerarenopleidingen (Ulo's). Voor aardrijkskunde zijn er 5 Ulo's en 8 vakdidactici. Het doel van de dag is om de inzichten en aanpak van andere vakdidactici te leren kennen, en om kennis te maken met je toekomstige collega's.

 

Programma

Het Programma van de LIO-dag 2016 bestaat uit een plenair gedeelte en twee workshoprondes.

 

Workshops

De Workshops worden gegeven in twee rondes van drie parallelle sessies. Je kunt je per ronde opgeven voor één workshop. Opgeven doe je bij je aanmelding.

 

Aanmelden

Je kunt je voor de LIO-dag Aanmelden via deze website.

 

Locatie en bereikbaarheid

De LÎO-dag 2016 wordt georganiseerd op de Universiteit van Amsterdam. Bereikbaarheid

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.