| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Vakdidactici

Page history last edited by Mathijs Booden 3 years, 5 months ago

Er zijn in Nederland vijf eerstegraads lerarenopleidingen voor aardrijkskunde met in totaal negen vakdidactici. Hieronder stellen we ons kort voor.

 

Radboud Universiteit Nijmegen

Fer Hooghuis 

Fer Hooghuis  werkte van 1978 tot 1999 als docent aardrijkskunde en geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Vanaf 1999 is hij werkzaam als lerarenopleider en vakdidacticus aardrijkskunde bij de Radboud Docenten Academie, de universitaire lerarenopleiding van de  Radboud Universiteit. Van 1999 tot 2008  werd dat gecombineerd met een aanstelling als docent aardrijkskunde bij de lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; van 2013 tot 2015 met een aanstelling als docent aardrijkskunde aan de afdeling VAVO van ROC Rijn-IJssel in Arnhem. Vanaf september 2015 is Fer voorzitter van de CvTE- vaststellingscommissie voor de aardrijkskunde-examens in het VMBO. Gedurende zijn loopbaan had Fer diverse nevenfuncties waaronder als beleidsmedewerker onderwijs bij de Stichting Voortgezet Onderwijs Arnhem, als redacteur bij educatieve uitgeverij Thieme-Meulenhoff en als bestuurslid van de afdeling onderwijs van het KNAG. Ook participeerde hij in diverse projecten van SLO en CITO. Zijn onderzoek richt zich op het leren en onderwijzen van aardrijkskundig redeneren. 

 


Rijksuniversiteit Groningen

Chris Diederiks

Chris is naast vakdidacticus aardrijkskunde op de RUG ook verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en doceert daar op het gebied van veldwerk en arbeidsmarktbeleid. Van origine is Chris sociaal-geograaf met een specialisatie in Economische Geografie en een interesse in steden. Nadat hij zijn lesbevoegdheid behaalde heeft hij een aantal jaren lesgegeven in het VO. Als vakdidacticus is Chris met name ge├»nteresseerd in veldwerk en geo-ICT. Verder is Chris betrokken geweest bij de aardrijkskundemethode De Geo en heeft hij als vakdeskundige een aantal tweedegraads lerarenopleidingen aardrijkskunde gevisiteerd. 

 

Cathelijne de Busser

Cathelijne de Busser studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daar vervolgens als Assistent in Opleiding tot aan haar promotie (2009). Sinds 2014 werkt ze als Vakdidacticus Aardrijkskunde bij de Rijksuniversiteit Groningen. Aan diezelfde universiteit heeft ze ook haar eerstegraadslesbevoegdheid gehaald. Cathelijne doet momenteel onderzoek naar zintuiglijk leren in het klaslokaal.

 


Universiteit Utrecht

Hans Palings

Hans is sinds 1982 (na het behalen van de 2e en 1e graads lesbevoegdheid) werkzaam in het onderwijs. Tot 1993 heeft hij op verschillende schooltypen aardrijkskunde gegeven. In 1993 is hij als lerarenopleider begonnen bij de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. Sinds 2013 combineert hij die werkzaamheden met een baan als vakdidacticus bij de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht.
Hans heeft destijds meegeschreven aan de aardrijkskundemethode Wereldwijs en heeft aan verschillende projecten meegewerkt o.a. de  Atlas of European Values. Verder is hij enkele jaren clusterco├Ârdinator voor de mens- en maatschappijwetenschappen geweest bij het College voor Toetsing en Examens.

 

Jan Marten Praamsma

Jan Marten Praamsma studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich op het gebied van de Onderwijs- en Bestuursgeografie. Na zijn studie promoveerde bij prof. dr. Jan Dirk Imelman op een cultuurpedagogisch onderwerp op het grensvlak van wijsbegeerte, geografie en pedagogiek.

Hij werkte achtereenvolgens als Universitair docent algemene pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, als lerarenopleider en (senior)docent godsdienstpedagogiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en als Universitair docent Algemene Didactiek aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2017 is hij daar tevens werkzaam als docent vakdidactiek aardrijkskunde.

Jan Marten werkte mee aan de methode Wereldwijs en de PABO-methode Aardrijkskunde is Overal en publiceerde o.a. in Geografie. Zijn onderzoek richt zich op de grondslagen en geschiedenis van onderwijzen en leren. 

 


Universiteit van Amsterdam

Gotze Kalsbeek

Gotze Kalsbeek is in de jaren 80 opgeleid als Tweede Graads docent aan een NLO en heeft daarna ook het Gouden Eerste graads diploma bij Jaap van Eekeren ooit bemachtigd. Werkte als docent in Amstelveen tot 2010 en sinds 2000 ook als opleider aan de Interfacultaire Leraren Opleiding van de UvA. Was enige tijd ook lid van de Special Forces van het CITO bij de Digitale Examens.  Daarnaast is hij actief op het web als Content specialist voor de Geobronnen (www.geobronnen.com) de Geoproeven (www.geoproeven.nl) en Geographical news  (http://geographicalnews.blogspot.nl/ ) tevens ook beheerder van de Vakdidactiek Aardrijkskunde website   (http://www.expertisecentrum-aardrijkskunde.nl/) 

 

Mathijs Booden

Mathijs is opgeleid als geoloog (Ph.D, Universiteit van Auckland, NZ) en zes jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs. Naast zijn werk op de Interfacultaire Lerarenopleiding van de UvA geeft Mathijs les aan examenklassen aardrijkskunde en NLT (Luzac College Den Haag, tevens sectievoorzitter). Hij is daarnaast actief binnen KNAG (bestuur afdeling onderwijs) en 10 voor de leraar (voorzitter vakcommissie aardrijkskunde).

Twitter: @MBoodenAK

Mail: m.a.booden@uva.nl

 


Vrije Universiteit

Iris Pauw

Iris Pauw is als lerarenopleider, vakdidacticus Aardrijkskunde en promovenda werkzaam aan de VU. Na 14 jaar lesgeven in het voortgezet onderwijs (gecombineerd met leraren opleiden), doet ze momenteel onderzoek naar de toekomstgerichtheid van het aardrijkskunde onderwijs. In de opleiding leidt ze naast de vakdidactiekbijeenkomsten ook een peergroup. Iris schreef mee aan het Handboek Vakdidactiek Aardrijkskunde dat inmiddels op veel lerarenopleidingen gebruikt wordt. Ook maakt ze deel uit van de commissie die (in opdracht van het CvTE en de SLO) het huidige examenprogramma aardrijkskunde voor Havo en Vwo herziet.

 

Joost Penninx

Joost Penninx combineert zijn werkzaamheden aan de VU als docent sociale geografie en vakdidacticus AK met een baan voor de klas in het VO. Hij is opgeleid als sociaal geograaf aan de UvA en de Universiteit van Buenos Aires. De afgelopen twee jaar woonde en werkte hij in Istanbul.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.