| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Workshops

Page history last edited by Mathijs Booden 3 years, 4 months ago

De workshops

De vakdidactici van de eerstegraadsopleidingen geven in totaal 6 workshops in twee rondes van drie parallelsessies.

 

Ronde 1

 

A. Brazilië en Zuid-Amerika in beeld

Hans Palings (UU)

Met ingang van schooljaar 2017 is beeldvorming m.b.t. Brazilië voor HAVO en Zuid-Amerika voor VWO een nieuwe eindterm. Leerlingen moeten dus eigen en andermans beelden van Brazilië kunnen beschrijven en aangeven hoe die beelden tot stand komen. Begrippen die daarbij een rol spelen zijn:  perceptie , stereotype, mental map en geografisch beeld. In deze workshop verkennen we diverse werkvormen en leeractiviteiten waarmee beeldvorming op een relevante manier in de lessen aardrijkskunde aan de orde kan worden gesteld.

Werkvormen_Beeldvorming_Brazilië.pdf

Leren over gebieden_Beeldvorming_Brazilië [27-03-2017].pptx

 

B. De theorie van Kieran Egan in het aardrijkskundeonderwijs

Fer Hooghuis

Voor effectief aardrijkskundeonderwijs is het van belang om te denken  en te werken vanuit doorlopende leerlijnen, maar  nog te vaak  sluit het onderwijs in de onderbouw te weinig aan op het onderwijs in de bovenbouw.  De  theorie van Egan biedt enerzijds handvatten om in te spelen op de verschillen tussen onderbouw- en bovenbouwleerlingen, anderzijds  zijn er aanwijzingen uit te  halen voor een betere  aansluiting tussen onder- en bovenbouw.  Als voorbeeld van  op de uitgangspunten van Egan gebaseerde structuren voor een lessenserie  worden opzetten voor lessenseries  over klimaatverandering voor respectievelijk de onderbouw en de bovenbouw gepresenteerd en besproken. Daarna gaan de deelnemers zelf bezig met het ontwerpen van  een lesstructuur  voor de onderbouw of bovenbouw voor de eigen lessen,  bijvoorbeeld over internationale migratie.

Workshop Wie is mijn leerling 27-03-2017.pptx

 

C. Fysisch-geografische werkvormen

Gotze Kalsbeek

In deze workshop ronde maak je kennis met een aantal wat kleinere Geoproeven rondom verschillende thema’s.  Je gaat in ieder geval kennis maken met de Convectiebak (luchtstromen/Hadleycel) , de Caldera-opstelling (ook te gebruiken als demonstratie van een Pingo) en een aardbevingsproef. We gaan ook kijken hoe je zaken als Waterdoorlaatbaarheid + Capillairwerking kunt laten zien in de klas maar ook hoe grondwater zich gedraagt en een simpele aanpak voor het kennismaken met soorten zand + een eenvoudig stenen practicum

Link: http://www.geoproeven.nl

 


Ronde 2

 

D. Kritisch kijken naar leerstof met discoursanalyse

Joost Penninx (VU)

Wat gebeurt er met je beeldvorming als je de krant leest en consequent het woord terrorist vervangt door verzetsheld? Wat men leert op school zal door velen de rest van hun leven als de waarheid worden gezien. Maar wat leren we ze eigenlijk? Deze workshop gaat over de vraag hoe een docent met behulp van discoursanalyse bovenbouw leerlingen kritisch naar de leerstof kan laten kijken.

Discours analyse in het onderwijs - LIO dag 2017.pptx

 

E. Brazilië ervaren in het klaslokaal

Chris Diederiks en Cathelijne de Busser (RUG)

Over aardrijkskundige verschijnselen kun je niet alleen nadenken, lezen, schrijven en discussiëren. Je kunt deze verschijnselen ook voelen, zien, horen, proeven, ruiken, emotioneel meemaken en/of er met je motoriek aan deelnemen. Aardrijkskunde gaat immers over de aarde en wereld waar wij zelf deel van uitmaken. Aardrijkskunde kun je dan ook ervaren, met lichaam en geest.

In deze workshop laten we je letterlijk ervaren hoe je les(-delen) over Brazilië kunt vormgeven volgens de didactiek van ervaringsleren.  Bij deze didactiek concretiseer je een begrip of verschijnsel door niet alleen een beroep te doen op cognitieve denkprocessen, maar ook op zintuigelijke waarnemingen, emoties en motoriek. Het resultaat? Leuke, activerende lessen die langdurig beklijven.  Want écht leren doe je met hele lijf.

Voor de 16 werkbladen, zie http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/studiedagen/presentaties-studiedag  

liodag 2017_v2.pptx

 

F. Met GIS op virtueel veldwerk naar favela's en gated communities

Mathijs Booden (UvA)

Havisten moeten de komende jaren aan de slag met enorme ongelijkheid in Brazilie. Niet alleen tussen stad en platteland, maar juist ook binnen steden en soms vrijwel naast elkaar. Verschillen in kansen, inkomen en kwaliteit van leven die we in Nederland niet kennen en moeilijk kunnen voorstellen. Hoe maak je zoiets voor leerlingen tastbaar? Eén manier is om ze op virtueel veldwerk te sturen naar de favela's en de gated communities. 

In deze workshop ga je aan de slag met een GIS-opdracht die leerlingen laat kennismaken met wijken in Rio de Janeiro. Wijken die op hooguit een kilometer van elkaar liggen, maar hemelsbreed verschillen op zo'n beetje alle aspecten van ontwikkeling en stadsontwikkeling. De opdracht is erop gericht dat leerlingen niet zomaar vrijblijvend Street View aanklikken, maar echt een inventaris opmaken van de geografie van twee wijken - en die met elkaar vergelijken en jou als docent kunnen bewijzen dat ze er iets van hebben opgestoken.

LET OP: voor deze workshop moet je beschikken over een eigen tablet of laptop met internettoegang. Op de UvA is Eduroam overal beschikbaar.

Link: https://padlet.com/m_a_booden/liodagak2017F

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.